Tin tức & Sự kiện

PHƯƠNG THỨC CHẨN ĐOÁN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THẬP THỦ ĐẠO PAKISTAN

Trong việc chẩn đoán của Thập Thủ Đạo Pakistan, ngoài việc nhìn bên ngoài thì quan trọng nhất là phần khóa chặn các điểm trên cơ thể. Khóa chặn các điểm trên cơ thể trong chẩn đoán của Thập Thủ Đạo Pakistan là để tìm những bất đồng, không cân xứng của hệ thống mạch […]

Hoạt động tại nước ngoài

Kinh nghiệm & Chia sẻ

Bạn cần biết

Sách và Dụng cụ

Đá chườm gan – CẶP ĐÁ DIỆU KỲ

Bài giảng

Cẩm nang thập chỉ liên tâm

PHƯƠNG THỨC CHẨN ĐOÁN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THẬP THỦ ĐẠO PAKISTAN

Trong việc chẩn đoán của Thập Thủ Đạo Pakistan, ngoài việc nhìn bên ngoài thì quan trọng nhất là phần khóa chặn các điểm trên cơ thể. Khóa chặn các điểm trên cơ thể trong chẩn đoán của Thập Thủ Đạo Pakistan là để tìm những bất đồng, không cân xứng của hệ thống mạch […]

Chương trình đào tạo

Lớp Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên sâu

Học viên có thể đưa người quen bị những chứng bệnh trên đến để điều trị ngay tại lớp, vào đúng những ngày có dạy những bệnh đó. Do lớp học có giới hạn và thời gian cũng hạn hẹp nên đăng ký càng sớm càng tốt.