Đôi dòng về bộ môn

526 lượt xem

Bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm là một phương pháp chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương, giúp cho những người thân trong gia đình, đồng nghiệp trong cơ quan, bạn bè, bà con chòm xóm và mọi người trong xã hội có cơ hội xích lại gần nhau hơn, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Nhà cảm xạ Dư Quang Châu

Bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm kế thừa phương pháp bấm huyệt Thập Chỉ Đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch từ 20 tháng 8 năm 2012.

Bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm do nhà cảm xạ Dư Quang Châu đứng đầu trực thuộc Trung tâm Cảm xạ học Việt Nam là một trung tâm đào tạo Cảm xạ từ trước đến nay và bây giờ có thêm phương pháp bấm huyệt và nhờ vào liệu pháp này đã giúp cho các học viên tìm hiểu thêm để từ đó có thể trở thành người thầy thuốc gia đình tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình và cho người thân.

Bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm là một phương pháp chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương, giúp cho những người thân trong gia đình, đồng nghiệp trong cơ quan, bạn bè, bà con chòm xóm và mọi người trong xã hội có cơ hội xích lại gần nhau hơn, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Thực tế mấy chục năm với sự cống hiến của cố lương y Huỳnh Thị Lịch và hai năm hoạt động vừa qua của bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm đã chứng minh Thập Chỉ Liên Tâm là một phương pháp đem lại kết quả rất hữu hiệu và nhanh chóng.

Với mong muốn Thập Chỉ Liên Tâm đến được sâu rộng khắp mọi người dân, giúp hỗ trợ việc phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, chúng tôi ngày càng hoàn thiện phương pháp để Thập Chỉ Liên Tâm ngày càng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm giúp cho ai ai cũng có thể thực hiện được.

Đến một ngày mà phương pháp Thập Chỉ Liên Tâm đi đến đâu cũng thấy ứng dụng phổ biến giống như việc cạo gió, xông hơi trong dân gian xưa nay là chúng tôi đã thực hiện được sứ mệnh đem phương pháp tuyệt vời này đến cho cộng đồng.

https://www.youtube.com/embed/5gTVhU-beYM


Thầy Dư Quang Châu liên tâm cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Thầy Dư Quang Châu liên tâm cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài

 

 Thầy Dư Quang Châu liên tâm cho quần chúng tại Cung Văn Hóa Lao Động Tp.HCM