Hoạt động của bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm

422 lượt xem

Hoạt động của bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm bao gồm 2 mảng: (1) Hoạt động Đào tạo – Hội thảo & Sự kiện (2) Nghiên cứu & Xuất bản

Hoạt động của bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm bao gồm 2 mảng:

(1) Hoạt động Đào tạo – Hội thảo & Sự kiện  (2) Nghiên cứu & Xuất bản

 

 

1. Hoạt động Đào tạo – Hội thảo & Sự kiện

  • Hoạt động Đào tạo: Thập Chỉ Liên Tâm căn bản và chuyên đề liệt – chương trình  (Open-Enrollment Programs & Custom Program) trên khắp toàn quốc trong nước và quốc tế
  • Hoạt động Hội thảo & Sự kiện (Seminars & Events): giới thiệu và chia sẻ các lợi ích mà Thập Chỉ Liên Tâm mang đến cho cộng đồng

 

2. Nghiên cứu & Xuất bản (Research & Publishing)

  • Nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng Thập Chỉ Liên Tâm để chữa một số loại bệnh không dùng thuốc
  • Viết sách đào tạo và sách nghiên cứu