SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN CỦA THẬP CHỈ LIÊN TÂM

421 lượt xem

Thập Chỉ Liên Tâm là một phương pháp đặc sắc – niềm tự hào của người Việt Nam và sẽ là một cống hiến cho kho tàng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của nền y học được lan truyền trong nhân dân trên toàn thế giới.

TẦM NHÌN

Thập Chỉ Liên Tâm là một phương pháp đặc sắc – niềm tự hào của người Việt Nam và sẽ là một cống hiến cho kho tàng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của nền y học được lan truyền trong nhân dân trên toàn thế giới.

 SỨ MỆNH

Góp phần chữa bệnh không dùng thuốc và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng hiệu quả cao.

 HOÀI BÃO

Chúng tôi có khát vọng làm cho Thập Chỉ Liên Tâm trở thành một phương pháp phổ biến, mang tính quần chúng đơn giản, dễ học, dễ thực hiện mà ai ai cũng có thể làm được.

https://www.youtube.com/embed/e1ao7mcEdlg

Vinh danh bảng vàng Trí thức tiêu biểu Thủ đô năm 2014 – thầy Dư Quang Châu với Thập Chie Liên Tâm

 

Lan truyền sứ mệnh Liên Tâm

 

 

Mang thương yêu đến cho mọi người