Ý nghĩa của Thập Chỉ Liên Tâm – thầy Dư Quang Châu phát biểu tại Hội thiết bị Y tế 30-5-2015

519 lượt xem

“Về nhà mà buồn ghê gớm, cả nhà bốn, năm người, mỗi người một tâm trạng…”


Thap chi lien tam ket noi tinh thuong Du Quang Chau Cam xa

Ý nghĩa của Thập Chỉ Liên Tâm – thầy Dư Quang Châu phát biểu tại Hội thiết bị Y tế 30-5-2015