Bài giảng điều chỉnh chứng “Ù tai điếc tai” – thầy Dư Quang Châu

458 lượt xem

Thập Chỉ Liên Tâm cải thiện chứng Ù tai điếc tai – Bài giảng của thầy Dư Quang Châu tại lớp Thập Chỉ Liên Tâm – Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng:

 Dư Quang Châu Cảm xạ Thập Chỉ Đạo (2)

Thầy Dư Quang Châu

Thập Chỉ Liên Tâm cải thiện chứng Ù tai điếc tai – Bài giảng của thầy Dư Quang Châu tại lớp Thập Chỉ Liên Tâm – Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng:

https://www.youtube.com/embed/7P7kfER3gZw