Bài giảng THẬP CHỈ ĐẠO TCLT – Điều chỉnh đau Vai gáy Cổ gáy

771 lượt xem

Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM – Điều chỉnh đau Vai gáy Cổ gáyGiảng viên Dư Quang Châu – Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Dau Vai gay Co gay Thap Chi Lien Tam Cam xa Du Quang Chau

Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM – Điều chỉnh đau Vai gáy Cổ gáy

Giảng viên Dư Quang Châu – Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Link youtube: https://www.youtube.com/embed/_JynYyZsHA0