TRẢ LỜI THẮC MẮC VỀ CẶP ĐÁ DIỆU KỲ, TIỂU ĐƯỜNG, HỚP KHÔNG KHÍ

482 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=6gXYPme5wPA&t=259s

https://www.youtube.com/watch?v=6gXYPme5wPA&t=259s