517 lượt xem

Kỹ thuật bơm máu xuống CHÂN – Trích Bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm căn bản

Ky thuat Bom mau xuong CHAN Thap Chi Lien Tam  Du Quang Chau Cam xa

LƯU THÔNG MẠCH MÁU XUỐNG CHÂN

  • Khóa Khoeo + Day Đầu Gối (vị trí 7-8) (20 cái)
  • Khóa Khoeo + 2 bên Đầu Gối (vị trí 5-6)
  • Bóp Bắp Chân (4 cái)   
  • Khóa Achille + Đẩy Động Mạch Cổ Chân Ngoài (20 cái).    
  • Khóa Mắt Cá Chân Trong + Achille Ngoài     
  • Day Tĩnh Mạch giữa mu bàn chân ngón 1-2 (20 cái)
  • Day Tĩnh Mạch giữa mu bàn chân ngón 4-5 (20 cái)
  • Day cùng lúc 2 Tĩnh Mạch giữa mu bàn chân ngón 1-2 & ngón 4-5 (20 cái)
  • Lặp lại những bước trên với chân bên kia.

 Link video:

https://www.youtube.com/embed/vJtrpBO_vCM