Đau vai gáy – Kỹ thuật đẩy máu – Trích trong Bài giảng Thập Chỉ Đạo TCLT

421 lượt xem

Đau vai gáy – Kỹ thuật đẩy máu đến vùng đau – Trích trong Bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm

Dau vai gay Ky thuat bom mau den vung Dau Thap Chi Lien Tam Cam xa Du Quang Chau

Đau vai gáy – Kỹ thuật đẩy máu đến vùng đau – Trích trong Bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm

https://www.youtube.com/embed/Jni-CpzJy4A