Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ – Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS

446 lượt xem

Viện trưởng Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS Phạm Văn Long đã ký ngày 11/4/2016 Phiếu Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ của Trung tâm Cảm xạ

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẶP ĐÁ DIỆU KỲ của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ do thầy Dư Quang Châu làm giám đốc Trung tâm.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THẠCH HỌC do Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS (Institute for GEMS and GOLD research of VINAGEMS) cấp.

Viện trưởng Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS, tiến sĩ Phạm Văn Long đã ký ngày 11/4/2016.