Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ – Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS

961 lượt xem

Viện trưởng Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS Phạm Văn Long đã ký ngày 11/4/2016 Phiếu Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ của Trung tâm Cảm xạ

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẶP ĐÁ DIỆU KỲ của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ do thầy Dư Quang Châu làm giám đốc Trung tâm.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THẠCH HỌC do Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS (Institute for GEMS and GOLD research of VINAGEMS) cấp.

Viện trưởng Viện NC Đá quý và Vàng VINAGEMS, tiến sĩ Phạm Văn Long đã ký ngày 11/4/2016.

 

Đường dây nóng liên hệ đá chườm gan, dụng cụ Thập Chỉ Liên Tâm – Điện thoại:

TP HCM: 0125.800.2299

Hà Nội: 0123.218.6688