Bài ráng nhịn ăn, hớp không khí và chườm đá nóng vùng gan

343 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=3AwI1_qLOc8

https://www.youtube.com/watch?v=3AwI1_qLOc8