Chân teo yếu, giật khi bước, vẹo cột sống lưng, chèn đốt sống cổ

147 lượt xem