Chèn cột sống cổ – lưng C7 – D1 gây tê, teo tay phải chuyện nhỏ

331 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=zWyAmOXtsyA&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=zWyAmOXtsyA&t=7s