Chữa Thần kinh tọa bác sĩ Dư Quang Châu, Danh Y Đất Việt hướng dẫn

422 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=IpYXV1yIRQg&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=IpYXV1yIRQg&t=29s