Chữa trật khớp vai khó mà dễ do bác sĩ Dư Quang Châu hướng dẫn

417 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=o9-eusGR1Wk

https://www.youtube.com/watch?v=o9-eusGR1Wk