Đi lại khó khăn do Thoái hoá chất trắng

324 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=uf7pEojRoTs

https://www.youtube.com/watch?v=uf7pEojRoTs