Hẹp đĩa đệm gây co giật mỗi khi bước nhanh, không khó khi có TCLT

266 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=MU4cbfyU0KA&t=1139s

https://www.youtube.com/watch?v=MU4cbfyU0KA&t=1139s