Học Thập Chỉ Liên Tâm – chữa bệnh cho cha mẹ

479 lượt xem

Hai bé Uyên và Vy đã đi học Thập Chỉ Liên Tâm về để chữa bệnh cho cha mẹ của mình đúng như tinh thần của môn Thập Chỉ Liên Tâm – Chữa lành cho nhau bằng tình thương

Hai bé Uyên và Vy đã đi học Thập Chỉ Liên Tâm về để chữa bệnh cho cha mẹ của mình đúng như tinh thần của môn Thập Chỉ Liên Tâm – Chữa lành cho nhau bằng tình thương

Link youtube: https://www.youtube.com/embed/6WcGrMLEEpE