THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỮA BỆNH – Y MAO MẠCH THẬP CHỈ LIÊN TÂM TẠI CHÂU ÂU HÈ 2017

1258 lượt xem

???? Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm sẽ tổ chức các lớp dạy Bấm huyệt miễn phí cho các địa điểm sau: Giảng viên: Viện trưởng Dư Quang Châu. ——————– ???? CHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU ✅ 1. Paris – ♦️ Từ 17/06/2017 đến 21/6/2017 Liên hệ: Mr. Thái Trường […]

???? Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm sẽ tổ chức các lớp dạy Bấm huyệt miễn phí cho các địa điểm sau:
Giảng viên: Viện trưởng Dư Quang Châu.
——————–


???? CHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU

1. Paris – ♦️ Từ 17/06/2017 đến 21/6/2017
Liên hệ: Mr. Thái Trường Quới
Email: maurice.thai@gmail.com
Điện thoại: 00 33 1 45 22 45 13
Di động : 00 33 6 14 46 20 82

——————–

2. Marseille – ♦️ Từ 24/06/2017 đến 28/ 06/2017 ♦️
Liên hệ: Mr. Quách Thái Hoa
Email: thaihquach@yahoo.fr
Điện thoại:
Di động: 0033 681023805
NR: 0033 442239691

——————–

3. Dubis – ♦️ Từ 08/07/2017 đến 12/07/2017
Liên hệ: Nguyen Thi Hoa
Địa chỉ: Ruska 188/166 Dubí 41701 . Cezrepublic
Tel: 420774036037
Email: nguyen.t.hoa.61@gmail.

——————–

4. Pardubice – ♦️ Từ 15/07/2017 đến 19/07/2017
Liên hệ: Robert Phu cộng đồng VN
Tel. +420608441968.
Địa chỉ Resselovo nám., 537 01 Chrudim
Email:
phurobert@yahoo.com.au

——————–

5. Mönchengladbach – ♦️ Từ 22/07/2017 đến 26/07/2017
Liên hệ: Mrs. Nguyen Phong Loan
Email: jessicamaihan@hotmail.de
Địa chỉ: Händelstrasse 8
41189 Mönchengladbach
Di động: 015234038604

——————–

6. Frakfurt – ♦️ Từ 29/7/2017 đến 2/8/2017

Liên hệ: Lê Nguyên.
Địa chỉ: Postfach 1262. 68502 Viernheim. Viber 00491785110892.
Email. PhiendichLeNguyen@yahoo.de