THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỮA BỆNH – Y MAO MẠCH THẬP CHỈ LIÊN TÂM TẠI CHÂU ÂU HÈ 2017

832 lượt xem

👉 Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm sẽ tổ chức các lớp dạy Bấm huyệt miễn phí cho các địa điểm sau: Giảng viên: Viện trưởng Dư Quang Châu. ——————– 👉 CHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU ✅ 1. Paris – ♦️ Từ 17/06/2017 đến 21/6/2017 Liên hệ: Mr. Thái Trường […]

👉 Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm sẽ tổ chức các lớp dạy Bấm huyệt miễn phí cho các địa điểm sau:
Giảng viên: Viện trưởng Dư Quang Châu.
——————–


👉 CHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU

1. Paris – ♦️ Từ 17/06/2017 đến 21/6/2017
Liên hệ: Mr. Thái Trường Quới
Email: maurice.thai@gmail.com
Điện thoại: 00 33 1 45 22 45 13
Di động : 00 33 6 14 46 20 82

——————–

2. Marseille – ♦️ Từ 24/06/2017 đến 28/ 06/2017 ♦️
Liên hệ: Mr. Quách Thái Hoa
Email: thaihquach@yahoo.fr
Điện thoại:
Di động: 0033 681023805
NR: 0033 442239691

——————–

3. Dubis – ♦️ Từ 08/07/2017 đến 12/07/2017
Liên hệ: Nguyen Thi Hoa
Địa chỉ: Ruska 188/166 Dubí 41701 . Cezrepublic
Tel: 420774036037
Email: nguyen.t.hoa.61@gmail.

——————–

4. Pardubice – ♦️ Từ 15/07/2017 đến 19/07/2017
Liên hệ: Robert Phu cộng đồng VN
Tel. +420608441968.
Địa chỉ Resselovo nám., 537 01 Chrudim
Email:
phurobert@yahoo.com.au

——————–

5. Mönchengladbach – ♦️ Từ 22/07/2017 đến 26/07/2017
Liên hệ: Mrs. Nguyen Phong Loan
Email: jessicamaihan@hotmail.de
Địa chỉ: Händelstrasse 8
41189 Mönchengladbach
Di động: 015234038604

——————–

6. Frakfurt – ♦️ Từ 29/7/2017 đến 2/8/2017

Liên hệ: Lê Nguyên.
Địa chỉ: Postfach 1262. 68502 Viernheim. Viber 00491785110892.
Email. PhiendichLeNguyen@yahoo.de