Sư cô Diệu Tịnh chùa Vĩnh Nghiêm chữa đau vai, tay không giơ cao, Sydney 2017

419 lượt xem