Thật vi diệu, chỉ vài nốt nhạc đã khỏi ngay triệu chứng vừa đi vừa co giật

248 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=IixNaipKSRs

https://www.youtube.com/watch?v=IixNaipKSRs