BẤM HUYỆT THẬP CHỈ LIÊN TÂM – CAO CẤP – TÁC ĐỘNG CƠ VÂN

474 lượt xem

Lớp Cơ Vân  1 (Các Cơ Vân thuộc vùng ĐẦU – MẶT – CỔ) Lớp Cơ Vân 2 (Các Cơ Vân thuộc vùng LƯNG TRÊN – BẢ VAI – LƯNG DƯỚI) Lớp Cơ Vân 3 (Các Cơ Vân thuộc vùng NGỰC – BỤNG) Lớp Cơ Vân 4 (Các Cơ Vân thuộc vùng TAY) Lớp Cơ […]

Lớp Cơ Vân  1 (Các Cơ Vân thuộc vùng ĐẦU – MẶT – CỔ)

Lớp Cơ Vân 2 (Các Cơ Vân thuộc vùng LƯNG TRÊN – BẢ VAI – LƯNG DƯỚI)

Lớp Cơ Vân 3 (Các Cơ Vân thuộc vùng NGỰC – BỤNG)

Lớp Cơ Vân 4 (Các Cơ Vân thuộc vùng TAY)

Lớp Cơ Vân 5 (Các Cơ Vân thuộc vùng CHÂN)