Cơ sở khoa học của Khai thông, Khai thông mạch máu, Bơm máu trong Thập Chỉ Liên Tâm

656 lượt xem

Thầy Dư Quang Châu giảng về Cơ sở khoa học của Khai thông, Khai thông mạch máu, Bơm máu trong Thập Chỉ Liên Tâm tại lớp Chuyên đề “Liệt do di chứng tai biến mạch máu não” ở Trung tâm cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng – thành phố Hồ Chí Minh

Thầy Dư Quang Châu giảng về Cơ sở khoa học của Khai thông, Khai thông mạch máu, Bơm máu trong Thập Chỉ Liên Tâm   tại lớp Chuyên đề “Liệt do di chứng tai biến mạch máu não” ở Trung tâm cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng – thành phố Hồ Chí Minh