Bài giảng điều chỉnh chứng “Ù tai điếc tai” – Thập Chỉ Liên Tâm – thầy Dư Quang Châu

1326 lượt xem

Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm cải thiện chứng Ù tai điếc tai – Bài giảng của thầy Dư Quang Châu tại lớp Thập Chỉ Liên Tâm – Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng:

 Dư Quang Châu Cảm xạ Thập Chỉ Đạo (2)

Thầy Dư Quang Châu

Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm cải thiện chứng Ù tai điếc tai – Bài giảng của thầy Dư Quang Châu tại lớp Thập Chỉ Liên Tâm – Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng:

https://www.youtube.com/embed/7P7kfER3gZw