Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ – Viện khảo cổ học, Viện Hàn lâm KHXHVN

5039 lượt xem

Viện trưởng Viện khảo cổ học Nguyễn Giang Hải đã ký ngày 15/4/2016 Phiếu Kết quả phân tích Cặp Đá Diệu Kỳ của Trung tâm Cảm xạ

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẶP ĐÁ DIỆU KỲ của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ do thầy Dư Quang Châu làm giám đốc Trung tâm.

Kết quả phân tích do Viện khảo cổ học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cấp.

Viện trưởng Viện khảo cổ học Nguyễn Giang Hải đã ký ngày 15/4/2016.

 

Đường dây nóng liên hệ đá chườm gan, dụng cụ Thập Chỉ Liên Tâm – Điện thoại:

TP HCM: 0125.800.2299

Hà Nội: 0123.218.6688