Phù chân do tắc van tĩnh mạch, bấm huyệt Thập Chỉ Đạo TCLT bớt phù, bỏ uống thuốc ngay lập tức

2190 lượt xem

Chỉ 1 lần đầu chân đã bớt phù, đo bắp chân giảm 3 cm, bệnh nhân bỏ dùng thuốc ngay

Uống thuốc chống suy giãn tĩnh mạch 3 năm, nhưng ngay lần đầu bấm huyệt Thập Chỉ Đạo TCLT, người bệnh đã bỏ thuốc, chân bớt phù ngay lập tức

https://www.youtube.com/embed/hSDV2fZMIMY