Té ngã từ độ cao 10 mét, chấn thương cột sống đau đớn 17 năm, được sửa trong lớp vài phút

1343 lượt xem