Viện Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm – thành viên Hội GDCSSK cộng đồng VN

3497 lượt xem

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm là thành viên của Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam theo quyết định số 97/QĐ-TC dược Chủ tịch Hội, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Hông Quân ký ngày 20/4/2018. Là thành viên chính […]

Danh Y Đất Việt, Bác sĩ Dư Quang Châu

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm là thành viên của Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam theo quyết định số 97/QĐ-TC dược Chủ tịch Hội, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Hông Quân ký ngày 20/4/2018.

Là thành viên chính thức của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Viện Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Nguyển Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, với dẫn dắt của Bác sĩ Dư Quang Châu, tác giả phương pháp chườm gan sẽ ngày càng tích cực hơn nữa trong công tác phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật chữa bệnh không dùng thuốc, ngăn ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
Lớp học mở thường xuyên.