Bài 20: CÁC HUYỆT VÀ MẠCH CHẨN ĐOÁN CỦA THẬN THỦY KHÍ VÀ BÀNG QUANG THUỶ KHÍ BỊ BỆNH

222 lượt xem

Khi chúng ta ấn các đầu ngón tay vào các huyệt chẩn đoán, nếu bệnh nhân có cảm giác lạ (đau, tức, mỏi) thì đó là những dấu hiệu quan trọng báo động Thận thủy khí hay Bàng Quang thủy khí bị bệnh. BA HUYỆT CHẨN ĐOÁN CỦA THẬN THỦY KHÍ: 23V THẬN DU (Chenn […]

Khi chúng ta ấn các đầu ngón tay vào các huyệt chẩn đoán, nếu bệnh nhân có cảm giác lạ (đau, tức, mỏi) thì đó là những dấu hiệu quan trọng báo động Thận thủy khí hay Bàng Quang thủy khí bị bệnh.
BA HUYỆT CHẨN ĐOÁN CỦA THẬN THỦY KHÍ:
23V THẬN DU (Chenn lu – lu des Rein)
Vị trí: Từ L2 – L3 huyệt Mệnh Môn đo ngang ra 1.5 thốn
52V CHÍ THẤT: (Tchi Chi – Logis de la vontée)
Vị trí : Từ L2- L3 đo ngang ra 3 thốn, hoặc từ huyệt Thận Du đo ngang ra 1.5 thốn.
25VB KINH MÔN: (Tsing Menn – Porte de la capitale)
Vị trí : Ở ngay đầu xương cụt thứ 12. Dưới đầu mút của xương cụt, đè vào có cảm giác ê hoặc tức.
2. HAI HUYỆT CHẨN ĐOÁN CỦA BÀNG QUANG THỦY KHÍ:
28V BÀNG QUANG DU (Prang Koang lu – lu de la Vessie)
Vị trí: Dưới đốt xương thứ 19 ngang ra 1 thốn 5 phân.
3VC TRUNG CỰC: (Tchong Tsi – Pôle du milieu)
Vị trí : Ở trên đường rốn, dưới rốn 4 thốn.
CÁC MẠCH CHẨN ĐOÁN CỦA THẬN THỦY KHÍ MẠCH THÁI KHÊ: (Tai Ki – Grand vallon)
Vị trí : Đằng sau mắt cá trong chân – ở trong chỗ lõm trong xương gót. Mạch Thái Khê chính là huyệt Thái Khê.
– Mạch Thái Khê không còn bắt được là dấu hiệu của Thận thủy khí suy kiệt.
Ngược lại, nếu mạch Thận ở cổ tay tuy không còn bắt được nhưng mạch Thái Khê vẫn còn là dấu hiệu còn hy vọng chữa trị.
MẠCH THẬN THỦY KHÍ ở cổ tay
Mạch Thận thủy khí ở tại bộ xích, nếu chúng ta để ngữa tay bệnh nhân và hướng về phía trước.
– Tay trái là Thận thủy Âm khí
– Tay phải là Thận thủy Dương khí
BS Dư Quang Châu
Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng TCLT
Viện trưởng Viện Bấm huyệt TCLT
(Còn tiếp)