6 CHỮ VÀNG CỦA DANH Y ĐẤT VIỆT

1436 lượt xem

“Thông mao mạch, sạch tĩnh mạch” – 6 chữ này vừa nêu lên cơ sở khoa học, vừa chỉ ra giải pháp của Y mao mạch mà người chủ xướng phương pháp Y mao mạch của Việt Nam là Danh Y Đất Việt, bác sĩ dư Quang Châu luôn nhắc đến. Khi bạn nắm 6 […]

              Danh Y Đất Việt, Bác sĩ Dư Quang Châu

“Thông mao mạch, sạch tĩnh mạch” – 6 chữ này vừa nêu lên cơ sở khoa học, vừa chỉ ra giải pháp của Y mao mạch mà người chủ xướng phương pháp Y mao mạch của Việt Nam là Danh Y Đất Việt, bác sĩ dư Quang Châu luôn nhắc đến.

Khi bạn nắm 6 chữ này, thì bất cứ lúc nào cần thực hiện kỹ thuật chữa trị bạn đều có thể suy luận được cách làm. Nhớ là, bắt tay vào thực hiện phương pháp là làm “Thông mao mạch, sạch tĩnh mạch”.

“Thông mao mạch, sạch tĩnh mạch” – 6 chữ này đủ nói rằng Y mao mạch không “chặt ngọn” kiểu đau đâu chữa đó, đau ngọn này chặt ngọn này, đau ngọn kia chặt ngọn kia. “Thông mao mạch, sạch tĩnh mạch” là tác động để cải thiện tận gốc.

Cơ thể là một bộ máy tổng hòa, chúng ta chỉ cần làm “Thông mao mạch, sạch tĩnh mạch”, phần còn lại cơ thể tự điều chỉnh và tự phục hồi.

Ta chỉ cần làm Thông mao mạch, sạch tĩnh mạch!

Danh Y Đất Việt, Bác sĩ Dư Quang Châu hướng dẫn chữa bệnh