Vinh danh Bảng vàng trí thức tiêu biểu 2014 – thầy Dư Quang Châu – Thập Chỉ Đạo (TCLT)

Đau Thần kinh tọa, Thoát vị đĩa đệm, Đau lưng – Bài giảng THẬP CHỈ ĐẠO, Thập Thủ Đạo TCLT

Đau vai gáy – Kỹ thuật tác động thần kinh – Trích trong Bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm

Kỹ thuật bơm máu xuống CHÂN – Trích Bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm căn bản

Kỹ thuật bơm máu lên đầu – Trích Bài giảng Thập Chỉ Đạo (TCLT) căn bản

Mao mạch và dòng chảy của hồng cầu – Trích bài giảng Thập Chỉ Liên Tâm

Kỹ thuật khai thông mạch máu – bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm

Nhẫn khai thông – dụng cụ trong bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm

Kỹ thuật lưu thông mạch máu dưới chân

Kỹ thuật Khai thông ở Chân – Sử dụng Đũa khai thông – BG Thập Chỉ Liên Tâm liệu pháp Y mao mạch

Dòng chảy Hồng cầu lưu thông tốt trong Mao mạch sau khi được tác động bằng Thập Chỉ Liên Tâm

Hút thuốc lá làm tắc nghẽn dòng chảy Mao mạch – bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm